راهنمای کامل استفاده از منابع علوم دانشگاهی دیجیتال – عدد

پروپوزال یا طرح تحقیق

چگونه پروپوزال بنویسیم؟

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پژوهشی است که شما در آن به معرفی موضوع، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید. شکل پروپوزال بنا بر هدفی که از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می تواند قدری متغیر باشد، اما شکل بندی بنیادین ان، همواره باید شامل عنوان بندی های مشابه و بخش های زیر باشد:

۱-      عنوان تحقیق:        (Project Title)

در پروپوزال باید عنوان تحقیق به صورت دقیق ذکر شود. سعی کنید  عنوان ساده و روشن باشد. عنوان تحقیق را به صورت خلاصه ای فشرده از آن چه در ذهن دارید در نظر بگیرد.

۲-     توضیح موضوع و اهمیت آن:       (Importance and Statement of Topic)

در این بخش می بایست جوانب موضوع، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی را شرح دهید. روشن کنید چرا این موضوع باید برای استاد راهنمای شما جذاب باشد؟ چه مشکل یا مسأله جدیدی را می خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟

۳-      ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط:    (Review of Literature and relevant Topics)

زیر این عنوان، باید توضیح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع موضوعات نزدیک به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذکر پژوهش هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته های آن ها را تکمیک کنید، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد نمایید. این قسمت باید به استاد راهنمای شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی مورد پژوهش دارید

۴-     اهداف و فرضیه ها:   (Aims and Hypothesizes)

در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟ به کدام سمت حرکت می کنید؟ و فکر می کنید به کجا خواهید رسید؟ چه گزاره هایی را ممکن است رد یا ااثبات کنید؟ باز هم توضیح دهید پژوهش شما دقیقا چه کارایی ( هایی) خواهد داشت.

۵-      روش ها و ابزارهای تحقیق:    (Methodology)

در این قسمت توضیح دهید  که در انجام پروژه از چه روش های علمی استفاده خواهید کرد و چه ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق به خدمت خواهید گرفت. این ها می بایست روش های استاندارد تحقیق باشند که در مورد خاص تحقیق شما کاربرد دارند.

۶-      منابع:   (References)

فهرستی از منابعی که در نوشتن پروپوزال از آن ها استفاده کرده اید، پایه ی مطالعات قبلی شما هستند، یا این که فکر می کنید از آن ها استفاده خواهید کرد را الفبایی و منظم کنید و در این بخش بیاورید. رفرنس نویسی باید بر اساس استاندارد هاروارد باشد.

جامع ترین مرجع دانلود تحقیق، مقاله، سمینار و پایان نامه سفارش ترجمه متون عمومی و تخصصی فروشگاه اینترنتی کتاب - خرید آنلاین کتاب - دانلود کتاب الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید